Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

SKOK Kujawiak kończy działalność


Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 8 stycznia 2016 r. zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Kujawiak z siedzibą we Włocławku oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

Z wygenerowanego przez KNF komunikatu dowiadujemy się, że w związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Kujawiak ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec odmowy udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Kujawiak, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Kujawiak i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej na:

biznes.pl/magazyny/skok-kujawiak-knf-wystapila-z-wnioskiem-o-jego-upadlosc/8q326t