Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

AXA planuje przejąć Liberty Ubezpieczenia


AXA napisała w komunikacie, że finalizacja transakcji uzależniona jest od zwyczajowych warunków jej zamknięcia, łącznie z uzyskaniem zgody organów regulacyjnych. Przewiduje się, że będzie to miało miejsce przed końcem trzeciego kwartału 2016. Transakcja ta pozwoliłaby AXA na dalsze umacnianie swojej pozycji w Polsce, szczególnie, że Polska jest dla firmy jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie Środowej i Wschodniej.

Liberty Ubezpieczenia działa w Polsce na rynku ubezpieczeń majątkowych poprzez sieć obejmującą agentów, kanał direct oraz komisy samochodowe. W 2014 roku towarzystwo zebrało składkę brutto o wartości 315 mln zł. Liberty Ubezpieczenia należą do Liberty Mutual Insurance Group.

Więcej na:

biznes.pl/magazyny/finanse/axa-kupuje-liberty-ubezpieczenia/0vg7br