Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

2015 rok na polskiej scenie M&A


Rok 2015 był rekordowy na polskiej scenie transakcyjnej, nasz kraj pozytywnie wyróżnił się na mapie Europy Centralnej i Wschodniej, która w minionym roku złapała dużą zadyszkę. W roku 2015 zawarto w Polsce ponad 220 transakcji, co stanowi prawie 40% wzrost w stosunku do roku 2014. Na scenie globalnej także odnotowano rekordy, ale jeśli chodzi o wartości transakcji. Spodziewamy się, że w roku 2016 trend ten może się utrzymać.

W Polsce od dwóch lat obserwujemy rekordowy wzrost liczby transakcji przy jednoczesnym spadku ich wartości. Trochę gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wartości transakcji. Po boomie prywatyzacyjnym w latach 2008-13, teraz w Polsce dominują transakcje o wartości do 100 mln PLN. W 2015 roku w Polsce aktywne były fundusze inwestycyjne, które pozyskują kapitał na nowe inwestycje w regionie, bo można tu uzyskać wyższe stopy zwrotu niż w Europie Zachodniej. Spodziewam się, że w 2016 roku ich działania będą zintensyfikowane.

Przewidujemy, że aktywne branże w roku 2016 to wciąż będą nieruchomości, Telkom, IT, ochrona zdrowia, można też spodziewać się przetasowań w branży finansowej.

Więcej na:

blog.fordata.pl/ma-index-poland-podsumowanie-roku-2015-i-prognozy-na-2016/