Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Upadłość SK Banku


W poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do sądu wniosek o upadłość SK Banku, największego banku spółdzielczego w Polsce. Komisja wcześniej zobowiązała bank do przeprowadzenia programu naprawczego, a w sierpniu wprowadziła do niego zarząd komisaryczny.

Z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że poprzedni zarząd SK Banku dopuścił do nadmiernej koncentracji kredytów oraz nie ujawniał pośrednich powiązań pomiędzy finansowanymi przez bank kredytobiorcami. Skala konieczności odpisów spowodowała, że wskutek ich utworzenia aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że SK Bank posiada głęboko ujemne fundusze własne i jest niewypłacalny.

Pod koniec tego tygodnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformuje, w którym banku klienci SK Banku będą mogli odebrać swoje oszczędności, których suma opiewa na kwotę 2 mld złotych.

Więcej na:
wyborcza.biz/biznes/1,100896,19238147,banki-musza-zebrac-2-mld-zl-dla-klientow-sk-banku.html