Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Współpraca PZU i Aliora przyniesie wymierne zyski


PZU i Alior Bank szacują, że synergie wynikające ze współpracy obu instytucji począwszy od przyszłego roku mogą przynieść kilkadziesiąt milionów złotych.

Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku powiedział, że wyznaczyli trzy główne obszary współpracy z PZU i są to oferty dla klientów, usługi wzajemne i wspólne koszty. Początkiem listopada powołali zespoły menadżerów, aby wyznaczyć cele na 2016 r.

Pod koniec maja PZU poinformowało o zawarciu przedwstępnej umowy nabycia łącznie 1 318 473 akcji Alior Banku, które stanowią około 25,26 procent kapitału zakładowego. Pierwsza transza – ok. 10 procent została rozliczona w październiku 2015 r. Rozliczenie kolejnej transzy PZU planuje na grudzień br. i ostatniej na przełomie lutego i marca 2016 r.

Więcej na:

finanse.wnp.pl/synergia-pzu-i-aliora-da-kilkadziesiat-milionow-zlotych,261160_1_0_0.html