Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Awans Polski w Doing Business 2016


Polska awansowała w prestiżowym rankingu Doing Business 2016 o trzy pozycje i zajęła 25. miejsce na 189 krajów. Ranking odzwierciedla łatwość prowadzenia działalności gospodarczej na świecie.

Jeszcze w 2009 roku w rankingu Doing Business Polska zajęła odległe 76. miejsce.Gorsza w UE była od nas tylko Grecja. W ostatnich latach zrobiliśmy jednak kolosalny postęp. Skok na 25. miejsce w najnowszym rankingu jest dobrą wiadomością dla rodzimego biznesu i potencjalnych inwestorów. W rankingu ważne są: otwartość rynku, łatwość dochodzenia zobowiązań, jakość rynku pracy, ochronę własności, sprawność administracji oraz politykę podatkową.

Polska została w raporcie kilkakrotnie pokazana jako przykład dla innych państw. Jako godne wyróżnienia wskazano np. zasady związane z tworzeniem nowego prawa w naszym kraju. Przedstawiciele Banku Światowego chwalili przy tym nie jakość przepisów, ale przejrzystość procesu legislacyjnego, m.in. dostępność projektów na ogólnodostępnych stronach internetowych.

Więcej na:

wyborcza.biz/Firma/1,101618,19098687,bank-swiatowy-w-polsce-coraz-latwiej-prowadzi-sie-biznes.html