Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

ENEA o krok od przejęcia Bogdanki


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie Lubelskiego Węgla Bogdanki przez spółkę Enea.

Urząd tłumaczy, że Enea działa przede wszystkim na rynku wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, a Bogdanka - wprowadzania do obrotu węgla kamiennego energetycznego. Bogdanka jest głównym dostawcą węgla kamiennego dla Enei, która z kolei jest kluczowym odbiorcą przejmowanej spółki. W ocenie UOKiK, nie doprowadzi to do naruszenia zasad konkurencji.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/uokik-zgadza-sie-na-przejecie-bogdanki-przez,234,0,1932778.html