Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Polska Grupa Lotnicza (PGL) przejmuje spółki należące do Skarbu PaństwaPolska Grupa Lotnicza podpisała transakcję przejęcia czterech kontrolowanych przez Skarb Państwa spółek lotniczych: PLL LOT, LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services iLS Technics. W skład PGL wejdzie również grupa zajmująca się pozyskiwaniem i leasingowaniem samolotów dla różnych linii lotniczych na całkowicie komercyjnych i rynkowych zasadach.

Dzięki tej transakcji kapitał Polskiej Grupy Lotniczej zwiększył się z 1,2 mld zł do 2,5 mld złotych. Fuzja ta ma przynieść spółkom liczne korzyści biznesowe oraz zwiększyć ich efektywność.

LOT, LOTAMS, LSAS i LST to silne,przynoszące zyski spółki Skarbu Państwa, których sytuacja finansowa jest ustabilizowana i z których każda ma potencjał rozwojowy. PLL LOT jest przewoźnikiem lotniczym, LOTAMS i LS Technics zajmują się obsługą techniczną samolotów, a LSAS handlingiem.

Więcej na:

www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-PGL-Cztery-spolki-kontrolowane-przez-Skarb-Panstwa-wlaczone-do-Polskiej-Grupy-Lotniczej-4165594.html