Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Orange Polska planuje przejęcie spółki Multimedia Polska Energia


Orange podało, że negocjacje trwają, a ich wynik jest niepewny. Nabycie spółki Multimedia Polska Energia sp.z o.o. przez Orange Polska wpisałoby się w strategię spółki poszerzania portfolio usług dla gospodarstwa domowego.

Transakcję wyceniono na 3 mld zł, ale nie obejmuje ona sprzedaży biznesu usług spoza działalności telekomunikacyjnej grupy, tj. energii, gazu i ubezpieczeń. Stąd też część energetyczna została wystawiana na sprzedaż.

Wśród konkurentów Orange wymienia się także Polską Grupę Energetyczną,która jest największą polską firmą energetyczną.

Multimedia Polska Energia świadczy sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom biznesowym i indywidualnym. Swoich klientów obsługuje na zasadzie TPA - dostępu strony trzeciej do sieci przesyłowej, co zawdzięcza postępującej liberalizacji rynku energii elektrycznej.

Więcej na:

www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/orange-multimedia-polska-energia,54,0,2343990.html