Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Stocznia Marynarki Wojennej przejęta przez PGZ


Polska Grupa Zbrojeniowa, Stocznia Wojenna sp. z o.o. i syndyk masy upadłości Stoczni Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej podpisały przedwstępną umowa nabycia przedsiębiorstwa stoczni, która jest w upadłości likwidacyjnej. To kolejny krok, przybliżający włączenie Stoczni Marynarki Wojennej w strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Podpisanie przedwstępnej umowy nabycia Stoczni Marynarki Wojennej umożliwia spółce PGZ Stocznia Wojenna, przeprowadzenie szczegółowego badania przedsiębiorstwa w zakresie technicznym, finansowym i prawnym, które zdeterminuje czynności związane z realizacją transakcji. Przejmowane aktywa stoczniowe będą posiadały fundamentalne znaczenie w realizacji kluczowych projektów obronnych i gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zawartego w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP programu operacyjnego „Zwalczanie zagrożeń na morzu” oraz ujętego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju programu rozwojowego „Batory”.

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej realizuje budowy i remonty okrętów dla Marynarki Wojennej RP, a także innych jednostek pływających dla podmiotów cywilnych.

Więcej na:

www.wnp.pl/wiadomosci/299068.html