Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Benefit Systems głównym właścicielem spółki Zdrofit


Fit Invest, spółka zależna Benefit Systems zawarła umowę nabycia 26,67% udziałów w Zdrofit. Dzięki transakcji emitent kart Mulitsport będzie głównym właścicielem spółki prowadzącej sieć klubów fitness i siłowni w Warszawie.

Spółka Benefit Systems podała w komunikacie, że w ramach umowy nabędzie 800 udziałów Zdrofit za kwotę 8,533 mln złotych. Przeniesienie prawa własności udziałów nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umów sprzedaży.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/benefit-system-przejecie-sieci-klubow-fitness,173,0,2200749.html