Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

BioMaxima chętna do przejęć


Notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej podpisała list intencyjny w sprawie kupna 80 % udziałów w dwóch rumuńskich spółkach - Qias Med oraz Istar. Planowane akwizycje pozwolą BioMaximie umocnić swoją pozycje na rynku rumuńskim.

Henryk Lewczuk, Prezes BioMaximy powiedział, że podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu dwóch rumuńskich spółek jest elementem realizacji strategii BioMaxima polegającej na stworzeniu na rynku rumuńskim silnego podmiotu zdolnego do dynamicznego rozwoju i mogącego z sukcesem konkurować na tym rynku. Co również istotne, podmiot ten będzie miał szanse na pozyskanie dotacji unijnych.

Więcej na:

www.parkiet.com/artykul/26,1479804-BioMaxima-chce-przejmowac.html