Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

EBOR kupi akcje Aliora


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju skorzysta z prawa poboru i weźmie udział w podwyższeniu kapitału Alior Banku, dzięki czemu po emisji zachowa swój udział w akcjonariacie.

EBOR zapowiedział, że skorzysta z prawa poboru i za 106 mln zł kupi pakiet nowej emisji Alior Banku, co oznacza, że kupi ok. 2,72 mln sztuk akcji i weźmie udział w ofercie proporcjonalnie do swojego udziału w kapitale.Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia podstawowej działalności Banku BPH, a także na utrzymanie odpowiedniego poziomu współczynników kapitałowych, uwzględniając konieczność pokrycia planowanych kosztów integracji Alior Banku i podstawowej działalności Banku BPH.

Więcej na:

www.parkiet.com/artykul/10,1477429-Alior-dostanie-wsparcie-EBORu.html