Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Powszechna SKOK przejęta przez Alior Bank


Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Knurowie przez Alior Bank SA. Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej Powszechnej SKOK.

21stycznia 2016 roku Kasa Krajowa poinformowała KNF o odmowie udzielenia Powszechnej SKOK pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK. 22 marca Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Powszechnej SKOK, dlatego postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia kasy przez bank.

Sytuacja Alior Banku SA pozwala na przejęcie Powszechnej SKOK w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Alior Bank SA spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj.zarówno formalne jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym.

Więcej na:

http://finanse.wnp.pl/alior-bank-przejmuje-powszechna-skok,272312_1_0_0.html