Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Posłowie przyjęli ustawy regulujące rynek finansowy


Sejm przyjął w piątek nowelizacje ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz o ofercie publicznej wraz z zapisami, zakładającymi m.in. ośmiokrotne obniżenie niektórych kar dla emitentów i inwestorów w stosunku do wcześniejszych propozycji rządu.

Rządowe nowelizacje mają na celu wdrożenie dyrektyw unijnych. Podczas debaty sprawozdawca projektu Wiesław Janczyk tłumaczył, że to regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego m.in. w zakresie TFI, nadzoru, sankcji. Podkreślił, że zmiany mają też w założeniach poprawić przejrzystość inwestowania, sprawozdawczości i audytu.

Sejm przyjął również dwie poprawki zgłoszone w ramach drugiego czytania, m.in. poprawkę zakładającą, że Krajowy Fundusz Kapitałowy będzie uprawniony do kontroli funduszu kapitałowego, któremu udzielił wsparcia, a także że będzie uprawniony do kontroli przedsiębiorcy, na rzecz którego fundusz kapitałowy dokonał inwestycji.

Więcej na:

finanse.wnp.pl/poslowie-przeglosowali-ustawy-regulujace-rynek-finansowy,268220_1_0_0.html