Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Asseco Poland przejmuje Infovide-Matrix


Asseco Poland w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Infovide-Matrix kupiło ponad 12 milionów akcji, stanowiących 97,91 procent udziału w kapitale zakładowym.

Zakup Infovide-Matrix pozwoli Asseco rozszerzyć ofertę usług oraz zróżnicować i wzmocnić pozycję grupy Asseco na rynku usług IT. Infovide-Matrix, będąc partnerem wielu międzynarodowych dostawców IT, od lat specjalizuje się w tej działalności i wypracowało modele, z których Asseco będzie mogło korzystać w dalszym rozwoju swojej grupy.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

Więcej na:

www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/wielkie-przejecie-w-branzy-it-spolka,219,0,1961691.html