Ponad 493 ogłoszeń firm
Sprawdź naszą ofertę

Czarne chmury nad GPW


Konkurencja rośnie, zmniejsza się zainteresowanie inwestorów indywidualnych giełdą, a w perspektywie czai się groźba wprowadzenia podatku od transakcji.

Giełdzie Papierów Wartościowych przybył konkurent, który ma chrapkę na przejęcie od niej handlu akcjami największych spółek. To Turquoise, alternatywna platforma obrotu, na której od 5 października można handlować papierami 30 największych i najbardziej płynnych polskich firm. Współwłaścicielem Turquoise jest m.in. Londyńska Giełda Papierów Wartościowych.

Więcej na:

biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/900590,rynek-kapitalowy-gielda-inwestycje-podatek-od-transakcji.html